Zien by Eva optometrie en contactlenzen ZienbyEva
MENU

ZienbyEva optometrie en contactlenzen

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door ZienbyEva met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. ZienbyEva verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ZienbyEva worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

ZienbyEva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. ZienbyEva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van ZienbyEva opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel ZienbyEva alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ZienbyEva niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzing naar websites die niet door ZienbyEva worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ZienbyEva uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door ZienbyEva worden onderhouden, wordt afgewezen.